Foto Epilasyon Teknolojisinde Gelişmeler - Lazer Epilasyon | Lazer Epilasyon | Lazer Epilasyon | Lazer Epilasyon


  

                          

2 Aralık 2007 Pazar

Foto Epilasyon Teknolojisinde Gelişmeler

Foto epilasyon olarak isimlendirilen ışık kökenli epilasyon sistemleri temelde

aynı mekanizma ile çalışmaktadır. Tekniğin özünde kıl folikülü çevresinde yoğun olarak bulunan melanin pigmentinin, ışığı absorbe etme yeteneğinden yararlanarak spesifik bir alana enerji transferi sağlamak, bu sayede çevre dokularda hasar oluşturmadan yalnız kıl kökünü tahrip etmektir.Gerek lazer, gerekse yoğunlaştırılmış ışınlardan oluşan IPL , bu amaca hizmet etmek üzere geliştirilmiş sistemlerdir.Bu bölümde, son teknoloji olarak sunulan sistemlerin diğerlerinden farklarını, üstünlükleri ve etkinlikleri hakkında bilimsel çalışma ve referanslar eşliğinde bilgiler verilecektir.

Mavi Işık (Aesthera Photopneumatic (PPx)

Ülkemizde mavı ışık epilasyon adıyla pazara sunulan sistem aslında bir IPL yani yoğunlaştırılmış geniş dalga boyunda ışık enerjisi sistemidir.Burada klasik IPL den farklı olarak uygulanacak cilt bölgesine bir vakum uygulanarak cilt tabakası inceltilerek kıl foliküleri daha yüzeye yakın hale gelmekte bu sayede uygulanan ışık enerjisinin hedef kıl köküne penetresyonu kolaylaşmaktadır. Bu ise daha az enerji kullanılmasına, dolayısıyla daha az ağrı ve daha az yan etki oluşturmaktadır.Ayrıca bu sistem, klasik IPL ve lazer epilasyon yöntemlerine göre birkaç kat daha hızlı epilasyon yapma imkanı sağlamaktadır.Ayrıca tek kullanımlık kişiye özel epilasyon ucu bulunan sistem daha hijyenik epilasyon imkanı sağlarken,epilasyon maliyeti üzerinde 35-50 dolar civarında bir artışa neden olabilmektedir.Eylül 2006 da FDA onayı alan sistemin en büyük sakıncası, yeni olması dolayısıyla uzun dönem etkinlik ve yan etki proflinin henüz cıkarılmamış olmasıdır.Halen elde bulunan klinik sonuçlar üretici firma tarafından elde edilen verilere dayanmaktadır.Bağımsız ve objektif bilimsel çalışma bulunmadığından uzun dönemde kalsik IPL e ne oranda üstünlük getireceği ve kalıcı epialsyon sağlama konusunda nederece başarılı olacağı zaman içinde yapılacak çalışmaların sonuçlarına göre şekillenecektir.

Elos Lazer Epilasyon Sistemi

Elos, diode lazer ile radyo frekans tekniğinin kombine olarak kullanıldığı bir lazer epilasyon sistemidir.

Lazer epilasyon için en ideal dalga boyu olan 810 nm dalga boyuna sahip diode lazerdir.Diode lazerin, ideal epilasyon dalga boyuna sahip olmasının altında, kıl folikülü derinliğine (deri yüzeyinden 3mm ) penetrasyonundaki ve melanine bağlanma gücündeki uyum yatmaktadır.Bununla birlikte, tüm diğer ışık temelli ve lazer epilasyon sistemlerinde olduğu gibi kıl folikülü etrafında melanin pigmentinin zayıf olduğu sarışın ve açık renk kıllarda diode lazer yetersiz kalmaktadır.İşte bu ihtiyaçtan hareketle diode lazer ve radyo frekans (RF) elos sisteminde kombine olarak kullanılarak bir sinerji elde edilmeye çalışılmıştır.

Radyo frekans enerjisi lazer ve diğer ışık temelli sistemlerden farklı olarak kıl folikülü etrafındaki melanini hedeflemez.RF ı kontrol eden, doku direnç özelliğidir.Radyo frekans, problar arasında minimal dirençli doku bölgeleri içinde serbestçe yayılırken kıl da bulunan keratin gibi iletimi zayıf bir dokuda drençle karşılaşarak ısı enerjisi açığa çıkarır bu ısı enerjisi kıl folikulünün tahrip olmasını sağlar.Cilt dokusu içinde serbest RF akımının direncini düşüren başlıca faktor ısıdır.Isınan dokuların RF akımın drenci azalır dolayısıyla akım yönü bu tarafa kayar.Elos sisteminin klasik Radyo frekans sistemlerine üstünlüğü burada yatmaktadır. Zira,kıl folikülleri diode lazer ile önceden ısıtıldığından bu bölgede doku drencinin düşmesi RF akımını kıl foliküline doğru yöneltir burada mevcut keratin ise akımın ilerlemesine engel olarak ısı artışına yol açar takiben de kıl folikülünde tahribat meydana gelir.Şekil 1

.

Şekil1:30 J/cm2 lazer ve 30 J/cm2 RF uygulamsını takiben kıl folikülindeki tahribatın 40 kez büyütülmüş resmi görülmektedir

Elos Lazer epilasyon sistemi, temelde diode lazer üzerine oluşturulmuş, diode lazerin zayıf kaldığı sarı ve beyaz renk kıllarda etkinliğinin artılmasını hedefleyen bir sistemdir.Henüz FDA onayı bulunmayan sistemin üstünlükleri ve uzun dönem başarısı hakkında kesin bir hükme varmak için henüz erken olmakla birlikte en az diod lazer kadar etkin olacağı açıktır.